Welkom bij RIFS Security Risk Management B.V.

RIFS Security RiskManagement B.V. is een kennis- en adviesorganisatie die zich bezig houdt met organisatie- en technische vraagstukken binnen het domein van security riskmanagement (SRM).

Het domein security riskmanagement ontwikkelt, implementeert en borgt maatregelen om onbevoegd menselijk handelen te voorkomen dan wel om een dusdanige wijze te mitigeren dat de gevolgen (zeer) beperkt blijven.

Dreigingen op, voor en in een organisatie kunnen naar voren komen of zich uiten via de drie mogelijke ingangen. De logische, fysieke en menselijke poort die toegang verschaft tot de organisatie.

Deze toegangen op zichzelf, echter meestal in combinatie resulteert en noodzaakt tot het nemen van een mix van maatregelen. Organisatorisch en/of technisch van aard.

Bij het proces om te komen van naar tot, vanaf het begin, of vanaf een huidige situatie kan RIFS Security RiskManagement u adviseren en assisteren. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bepalen wat wij voor u kunnen doen.